Hvem er RM-Group A/S

Historie

RM-Gruppen A/S startede i 2000 med den forretnings ide, at tilbyde markedet operationelle Risk Management ydelser. RM-Gruppen indtrådte endvidere i markedet som akkrediteret inspektionsselskab, og brød hermed et 85-årigt statsmonopol.

Ved udgangen af 2004 blev inspektionsaktiviteterne solgt fra og alle aktiviteterne i Risk Management rådgivning, Risk Management værktøjer, kursus og uddannelse, ændrede samtidig navn til RM-Group A/S.

Det ”nye” RM-Group A/S har en skærpet international profil på levering af operationelle Risk Management ydelser med fokus på web-baserede Risk Management værktøjer, samt risikobegrænsende rådgivning, uddannelse og kurser.

Selskabet udvidede i 2005 forretningsomfanget ved købet af EIRM A/S (Europæisk Institut for Risk Management A/S) af Kommune Forsikring A/S, med det formål, at sætte større fokus det den kommunale og offentlige sektor.

Selskabet har endvidere i 2006, udvidet sit forretningsområde ved køb af aktiviteterne fra I4 Marine Security A/S, således, at der kan arbejdes med skibs – og havnesikkerhed på internationalt plan.

RM-Group A/S i dag er en af de førende udbyder af operationelle Risk Management ydelser i Danmark, og har potentiale til at udvide denne position til de nære markeder.

Selskabets aktiviteter omfatter udarbejdelse af forskellige Risk Management værktøjer til brug for implementering af operationelle Risk Management programmer. Derudover risikobegrænsende rådgivning, kurser og uddannelse.

Vi har vores markedsfokus på virksomheder – offentlige som private – der har et produktions -og driftsmæssig set up, hvor styring af risici – i bred forstand -  er en af de afgørende elementer i virksomhedens samlede resultat.

Vores grundlæggende mission

RM-Group har som grundlæggende mission, at sikre et acceptabelt risikoniveau gennem fokus på mennesker i organisationen. Et fokus når mennesker er:

  • under Transport – bil, bus, tog, skib eller fly
  • i Bygninger – skoler, idrætsanlæg, hospitaler, kontor, industri mv.
  • eller som enkel Person - når der skal opnås en viden gennem kursus eller uddannelse.

Det skal ske gennem det vi kalder - offensiv risikostyring - hvor det er de virksomheder – privat som offentlig – der tager risiko, der har succes.

Når der tales om ”risikostyring” så kan ordet ”styring” give den udfordring, at ” hvordan kan man styre en situation eller en risiko? ”…

Vi gør det ved, at hjælpe vores kunder med at navigerer gennem de unormale forhold, der er foran dem. Ved at anvende de rigtige navigations systemer, så er chancen større for, at det lykkes.

Og i RM-Group tager vi ansvar for processen.

Vi sørger for, at det fungerer! – lige fra analysen over den valgte Risk Management strategi -og program, til uddannelse, implementering, kontrol og måling samt løbende audit og tilpasning.

Ejerforhold og daglig ledelse.

RM-Group A/S ejes af teknisk direktør Per Bruus og administrerende direktør Klaus Fristrup.

Vores målsætning

RM-Group A/S målsætning er, at være den førende udbyder af Risk Management ydelser og værktøjer i Norden.