Hvad er RMG C3

RMG C3 – en webbaseret platform.

RMG C3 tillader at ledelsen og medarbejderen, arbejder sig systematisk gennem en speciel situation eller opgave. Platformen sikrer, at alle opdateres med tilstrækkelig information til de tilknyttede opgaver, der er relateret til den aktuelle hændelse eller opgave.

Hvad hjælper RMG C3 dig med – og hvilke fordele er der

 • vil hjælpe med styring, dokumentation/monitorering og kontrol af relaterede hændelser i en organisation.
 • er med til at sikre parathed i organisationen.
 • giver mulighed for målrettet og effektiv kommunikation.
 • er let at anvende og systemet kan enkelt opbygges, så det afspejler den måde organisationen arbejder på.
 • kan let sættes op, så andre organisationer/samarbejdspartnere/kunder/leverandører kan sende notifikationer, data, ol. direkte til systemet.
 • stiller ingen krav til særlige it kvalifikationer i organisationen.
 • Informationer deles fra RMG C3 via SMS, e-mail, telefon og som en notifikation i RMG C3
 • Du kan tilgå systemet fra en PC, IPAD, smartphone, hvilket er med til at sikre sammenhængen i virksomheden.
 • Er web-baseret, kan operere med flere samtidige opgaver.
 • Online log funktionalitet, som gør det muligt at følge seneste ændringer
 • Biblioteks funktion indeholder alle opgaver og planer.
 • Forsyner brugeren med hurtig information via en central adgang til al information den enkelte har adgang til.
 • Holder fokus på relevante begivenheder og opgaver.

RMG C3 er en 6. generations platform.

RMG C3 er udviklet siden 2002 og til flere brancheløsninger.
Platformen – der benyttes af flere end 100.000 brugere - anvendes blandt andet af flyselskaber, lufthavne, skibsfart og togdrift og ligeledes af mange danske kommuner og regioner, hospitaler, forsvaret samt i den private industri og handel.

Lidt af det tekniske

 • Enkel og logisk opbygning.
 • Web baseret
 • Højt sikkerheds niveau.
 • Al kommunikation er krypteret.
 • Rollestyret adgang.
 • Kan kommunikere med alle Microsoft produkter og alle data kan importeres og eksporteres.
 • Stor grad af tilpasning til kundens ønsker.
 • Håndtere brugere på forskellige niveauer – både interne og eksterne.
 • Kan bruges af enhver, og behøver kun minimum af undervisning.
 • Mulighed for ”Single-Sign-On” løsning.
 • Mulighed for 2-faktor identifikation ved log in.
 • Opfylder EU´s 2018 krav på persondata.

Hvorfor hedder det RMG C3

Platformen er skabt med udgangspunkt til flyselskaber, hvorfor den har udgangspunkt fra en "risiko-styrings-verden".

RMG står for RM-Group - hvor RM står for Risk Management.
Og C3 står for

Command: Beslut hvilke handlinger der iværksættes – hvornår og af hvem – og ha´ forudsætningerne for at kunne gribe ind, mens situationen udvikler sig.
Control: Kontroller den opståede situation ud fra etablerede vurderinger, så der er styr på, om det hele udvikler sig som forventet.
Communication: Kommuniker enkelt og effektivt beslutningerne hele vejen rundt, både i den indledende fase og løbende gennem situationen – både internt og eksternt

Der er tilpasset og ændret meget i RMG C3 siden 2002, og platformen indgår i dag mere i daglig drift, med alle de funktioner, som en virksomhed har og med fokus på enkelthed og sammenspil.

Derfor kunne de 3 C i dag også være, Cooperation, Coordination og Communication og måske med et fjerde C - Consensus – som målet for, at organisationen opnår dette, i deres samarbejde, uanset hvad deres fokus er.