Brancher & Produkter

Vores kunder kommer fra følgende brancher:

 • Industrivirksomheder
 • Beredskaberne
 • Forsvaret
 • Jernbane
 • Luftfart & lufthavne
 • Vejtransport
 • Handelsvirksomheder
 • Kommuner og offentlige virksomheder
 • Hospitaler
 • Forsikringsmæglere
 • Liberale erhverv

 

Vores Produkter er:

RMG C3 Fortsat drift
Sikre at din virksomhed eller organisation er i ”fortsat drift”, hvis driften bliver truet. I gamle dage var dette en beredskabsplan, men i dag rækker det ikke. Vi skal kigge på hele forretningens risiko.

RMG C3 HR- administration
Sikre en effektiv og ligefrem HR administration, der lever op til de sikkerhedskrav, som EU´ nye Persondataforordningen foreskriver, men som samtidig er simpel og ligefrem.

RMG C3 Forsikringsadministration
Effektiv og enkel administration af virksomhedens eller organisationens administration af deres forsikringer, skader, anmeldelser, policer osv.

RMG C3 Arbejdsskadeadministration
Arbejdsskadeadministration kan være ressourcekrævende, men med en simpel og sikker administration med integration til EASY, kan der frigøres ressource til det nødvendige fokus på forebyggende tiltag.

RMG C3 Risikostyring
Hard core risikostyring af projekter eller processer hvor det er vigtigt, at der er en plan hvis situationen skulle opstå. Vi fokuserer her på den normale situations afvigelse til en unormal situation således, at virksomheden hurtigt kan komme tilbage til en normal situation igen.

RMG C3 Hændelsesregistrering
Behov for en enkel hændelsesregistrering med efterfølgende dokumentation, statistik osv. Ofte ser vi platformen brugt ved projekter af kort varighed. Til kontrol af f.eks. tjek af pakkestrømme, fejlsøgning i produktions setup eller lignende.

RMG C3 Beredskab
Speciel designet og opsat platform til de nye danske beredskaber, således at den komplekse verden af store sikkerhedsmæssige setup, kan håndteres og tilpasses når der pludselig opstår behov derfor, samtidig med, at det medvirker til håndtering af den daglige drift i beredskaberne.

RMG C3 CSR
En CSR platform der sikre det rette fokus på processerne og varetager den nødvendige information og indsamler oplysninger og resultater. Derudover er den med til at fastlægge og følge op på besluttede aktiviteter, således at den rigtige rapportering bliver foretaget.

RMG C3 QA
Kvalitetsstyring af køretøjer og materiel, kan være en hjørnesten i store virksomheder eller organisationer, der er afhængig af deres materiel. RMG C3 QA sørger for en brugervenlig og let tilgængelig styring, der er opsat efter vores kundes behov og ønsker.

RMG C3 SOMS
Security Operations Management System anvendes hvor der for eksempel opsættes en funktion, organisation eller operation af en ikke blivende varighed. Platformen varetager herunder alle de daglige og driftsmæssige procedure og regelsæt, samt opsamler de tilpasninger og informationsstrømme der til stadighed vil tilgå en ledelse af sådanne operationer.

Ønsker at høre mere

  Klik her hvis du har interesse i ét af ovenstående områder, og ønsker at høre mere